04-8677899
location, location, map, marker, pin
רח' החלוץ 18, חיפה
רפואה משלימה חיפה
phone4, phone, contact, telephone, support, call
search2, search, magnifier, lookup, find
צרו איתי קשר: 04-8677899
לכבוד
ד"ר פאר יעקב


א.נ.,


הנדון: תודה והערכה


שמחתי מאוד להכיר אותך ולקבל ממך טיפול לא קונבנציונלי.

מאז תחילת הטיפול אצלך חל שיפור רב בבריאותי הכללית.

מצבי הגופני והנפשי טוב בהרבה בהשוואה לתחילת הטיפול,

מאז תחילת הטיפול ולאור התוצאות הנהדרות אני חסיד ומאמין גדול של

דרך ושיטת הטיפול שלך .

תודתי נתונה לך מעומק הלב, יישר כוח.

בברכה,
א.ב

הערה: מצנעת הפרט לא פורסמו שמות.המכתב המקורי נמצא בקליניקה.

תודה והערכה