04-8677899
location, location, map, marker, pin
רח' החלוץ 18, חיפה
רפואה משלימה חיפה
phone4, phone, contact, telephone, support, call
search2, search, magnifier, lookup, find
צרו איתי קשר: 04-8677899
לכבוד
ד"ר פאר יעקב
החלוץ 18 
חיפה

א.נ.,

בננו נ.ר יליד 1988 החולה באפילפסיה, לא סבל מהתקף מזה שלוש שנים בכל תקופת הטיפול.

בברכת תודה
נ.ח

הערה: מצנעת הפרט לא פורסמו שמות. המכתב המקורי נמצא בקליניקה.

בננו נ.ר יליד 1988 החולה באפילפסיה