04-8677899
location, location, map, marker, pin
רח' החלוץ 18, חיפה
רפואה משלימה חיפה
phone4, phone, contact, telephone, support, call
search2, search, magnifier, lookup, find
צרו איתי קשר: 04-8677899
לד"ר פאר הנכבד,

"טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים" כך טוענים החכמים שבינינו,
קשה לאדם לשנות את דעתו הפרימיטיבית על רפואה אלטרנטיבית ואף להודות בטעותו אלא לאחר שהתנסה בה באופן אישי.
אני מוכרח להודות שבמקרה זה אני הייתי הפרימיטיבי וכיום אני מודה בטעותי ומודה על שפגשתי בך.
שנים סבבתי עם אשתי בניסיון למצוא פתרון לבעיות המיגרנה ההולכות ומחריפות "ונוחתות במכות" מדי חודש ובמביאות אותה למצב של חוסר אונים כנגד מתקפת הכאב הנורא שאין לו מענה, עד שיום אחד כלו כל הקיצים וחבר שסיפר לי עליך הביא אותי באין ברירה ולמרות חוסר האמונה לפחות לנסות ואז במקרה הכי גרוע להרים ידיים ולומר כי עשיתי כמיטבי.
להפתעתי הגישה השונה, היחס, ההסבר של התיאוריה שמסביב והדחף לבצע אחר הנחיותיך היו כבולמוס שאינו ניתן לריסון ואשר לבסוף הניב תוצאות מדהימות שעל כך אין בפי מילים להודות ואין די במילים כדי לתאר את השינוי שחל.
אשתי היום שכחה את כאבי הראש והמיגרנות ואם יש כאלו מידי פעם הרי שהם בודדים ושטחיים – חסל סדר מגרנות.
באשר אלי בעקבות הטיפול שעברתי נעלמה כמעט כליל הנזלת הכרונית והליחה ובעקבותן קוצר הנשימה שהופיע מדי פעם ולמעט מקרים בודדים, הטחורים שהדאיגו אותי נעלמו למרות שבקופת חולים נאמר לי במפורש לעבור ניתוח או קשירות וכפי שציינתי קודם אין די במילים על השינויים שחוללת בנו,
על כך תודתי נתונה לך בברכת יישר כוח והצלחה
בעירוי והכרת התורה האלטרנטיבית

ת' ור' .א

הערה: מצנעת הפרט לא פורסמו שמות. המכתב המקרורי נמצא בקליניקה.

אין בפי מילים להודות ואין די במילים כדי לתאר את השינוי שחל